Ladyvita seuraa tiivisti tutkimusmaailman tapahtumia

Tuotesarjaamme kehitetään jatkuvasti paremmaksi. Halusimme valmistaa esimerkiksi helposti nieltävän tabletin.

Perinteinen tabletti on joidenkin mielestä erittäin vaikea nieltävä. Ryhdyimme yhteistyössä Kööpenhaminan yliopiston tutkijoiden kanssa kehittämään tablettia, joka olisi helppo niellä.

Suunnittelimme, valmistimme ja testasimme monenlaisia muotoja ja erilaisia pinta-aineita. Parhaaksi osoittautui mantelin muotoinen tabletti.

Lähes kaikki hedelmät, joita ihmiset ja eläimet syövät, sisältävät siemeniä, jotka voi nielaista vaikeuksitta. Analysoimme niiden muotoa ja yhteiseksi tekijäksi osoittautui mantelin muoto. Mutta useimmat tabletit sitä vastoin ovat pyöreitä!

Koejärjestelyissä näimme sairaalan ultraäänilaitteella, että pyöreän tabletin nielaisu kestää keskimäärin 17 sekuntia. Se menee alas asti vasta, kun on nielaissut kahdesti. Mantelinmuotoinen tabletti sitä vastoin sujahtaa perille vain 8 sekunnissa eikä sille tarvitse antaa vauhtia kahdella nielaisulla.

Mielestämme siinä on ihanteellinen muoto tabletille – ja inspiraationamme oli luonto.